Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Behandeling bij GZ-psycholoog Dineke Mast wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Om aanspraak te maken op vergoedingen, heeft u wel een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Contracten:

In 2024 heb ik contracten met de zorgverzekeraars die vallen onder de volgende (koepel)organisaties.

 • Achmea: Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ziezo, de Friesland, Pro Life (Chr.), FBTO, Interpolis
 • DSW: DSW, Stad Holland, In Twente
 • A.S.R.: A. S. R., Ik kies zelf
 • (OWM) Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA: Zorg en Zekerheid, AZVZ
 • Eno: Eno, Salland
 • Caresq – Eucare: Aevitae
 • Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink, Studenten goed verzekerd

  Verzekerden van VGZ-groep, ONVZ en CZ zie ik via Stichting 1nP.
  De praktijk heeft in 2021 het visitatiecertificaat van de LVVP (geldig 5 jaar) behaald.

Zorgprestatiemodel:

In de GGZ werken we sinds 2022 met een nieuw bekostigingsmodel: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Dit betekent dat declaraties bij de verzekering maandelijks worden ingediend en dat het eigen risico weer per kalenderjaar aangesproken wordt bij deze zorg.

De tarieven voor een gesprek zijn afhankelijk van het type consult; intakegesprek (diagnostiek) of behandelgesprek, maar ook hoeveel minuten een consult duurt en het beroep van de zorgverlener. Deze zorgprestaties zijn o.a. de diagnostiek- en behandelconsulten. Deze consulten declareren we volgens het principe van ‘planning=realisatie’, wat wil zeggen dat het tarief bepaald wordt door de tijd die voor u in de agenda wordt gereserveerd. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurt. De andere zorgprestaties die gedeclareerd mogen worden zijn de email- & telefonische contacten en het intercollegiaal overleg met collega’s (overige zorgprestatie). De duur van deze prestaties bepalen het tarief. De uiteindelijk gebruikte zorgprestaties kunt u terugvinden op de facturen die (maandelijks) gestuurd worden naar uw zorgverzekeraar.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Hiervoor wordt tijdens de intake (diagnostiek) een vragenlijst gebruikt genaamd HoNOS+. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

De maximale tarieven van de NZa voor 2024 zijn:
* Consult Diagnostiek / Intakegesprek: € 159,70 euro (45 minuten) en € 183,44 (60 minuten).
* Consult Behandeling / Behandelgesprek: € 135,89 euro (45 minuten) en € 161,46 (60 minuten).
Daarnaast geldt er een aanvullend tarief voor emailcontact en intercollegiaal overleg.
De tarieven van de zorgverzekeraars variëren van 88,5 tot 96 % van het NZA tarief.

Het kan zijn dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt, bijvoorbeeld omdat er geen diagnose gesteld kan worden. In dat geval worden slechts diagnostiek consulten gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel op: www.zorgprestatiemodel.nl

Stichting 1nP

De praktijk van GZ-psycholoog Dineke Mast is aangesloten bij Stichting 1np, een landelijke organisatie voor vrijgevestigde therapeuten. Stichting 1np handelt de facturatie naar de verzekeraar af via contracten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van het zorgvraagtype en eventuele indicatie om multidisciplinaire behandeling te bieden, kan het wenselijk zijn u aan te melden bij Stichting 1nP.

Eigen Risico

Houdt er in alle gevallen rekening mee dat uw eigen risico volledig kan worden aangesproken. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van uw eigen risico.

Aanmelden

Meld u aan voor een afspraak of neem contact op

Zorg buiten de zorgverzekeringswet

Bepaalde problemen of klachten vallen niet onder de verzekerde zorg. Het gaat hierbij onder meer om de volgende aandoeningen: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, werkproblemen en relatieproblemen. Indien u aanspraak wilt maken op zorg die niet wordt vergoed (zoals bij aanpassingsstoornissen of wanneer u geen verwijsbrief heeft), betaalt u de kosten zelf. Er is dan geen verwijzing nodig van de huisarts. Het (NZA) tarief OZP consult (Overig Zorg Product) is € 130,- in 2024.

Wegblijftarief

Wanneer u uw afspraak wenst te annuleren, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken die niet (of niet tijdig) worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. Het tarief voor no-show is 75,- euro. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zult u zelf moeten betalen.

Maak een afspraak of neem contact op