Aanmelden bij een psycholoog?

Aanmelden

! Er is een aanmeldstop, u kunt zich niet aanmelden!

Wilt u zich aanmelden bij deze praktijk? Vul dan het aanmeldformulier in. Er zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u worden opgenomen.

Voor aanvang van behandeling is altijd een verwijsbrief nodig. In de meeste gevallen zal deze van de huisarts zijn. Op de brief hoort een datum en de AGB code en handtekening van de verwijzer te staan. De verwijsbrief moet vóór het intakegesprek aanwezig zijn.

Intake

Tijdens het intakegesprek dient u een legitimatiebewijs te laten zien. Doel van de intake is de klachten en behandelwens in kaart te brengen en te na te gaan of u bij deze praktijk op het juiste adres bent. We spreken over uw hulpvraag en klachten/problemen, uw persoonlijke situatie en levensloop. In combinatie met het invullen van enkele vragenlijsten komen we tot een heldere probleem-omschrijving en doelstellingen van de behandeling. Tevens wordt er (indien mogelijk) een diagnose gesteld, volgens het classificatiesysteem van de DSM 5. We geven advies over de behandelmogelijkheden en we kiezen de methode die het beste bij u past.

Behandeling

Terwijl er tijdens de intakefase al van alles kan veranderen, start hierna officieel de behandelfase. Uw doelen zullen we zo concreet mogelijk omschrijven in een behandelplan, dat we periodiek zullen evalueren. Zo blijven we op de goede weg en kunnen we zo nodig tijdig bijsturen. Op verschillende momenten maken we ter evaluatie gebruik van vragenlijsten (conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit).

In het behandelplan staat ook welke methode zal worden gebruikt. Hierbij werken wij vanuit vastgestelde professionele richtlijnen en is maatwerk uiteraard van belang.

Afsluiten

De behandeling is een voortdurende samenwerking waarin we goed afstemmen op uw behoeften en wensen en waarin ook van van u inzet verwacht wordt. De behandeling wordt in onderling overleg afgesloten, met eventueel advies over het vervolg. 

Overleg en afstemming met de huisarts of bedrijfsarts doen we waar nodig en en altijd in overleg.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid over de verwerking van uw persoonsgegevens is op die wet afgestemd en kunt u hier lezen.

Zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz hebben de verplichting diagnose-informatie door te geven aan de zorgverzekeraars en het DIS. Deze verplichting vervalt wanneer een cliënt aangeeft dat zijn of haar diagnose-informatie niet verstrekt mag worden. De cliënt en de zorgaanbieder moeten hiervoor een privacyverklaring van de NZA ondertekenen en een kopie daarvan opsturen naar de zorgverzekeraar van de cliënt.    Dit formulier verzamelt uw gegevens zodat we contact met u op kunnen nemen. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor dit doeleinde.
    Maak een afspraak of neem contact op