Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Wat is CGT?

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een behandelvorm waarbij (probleem)situaties in kaart worden gebracht en de bijbehorende gedachtes, gevoelens en gedragingen kritisch worden onderzocht. Hierdoor veranderen denkpatronen en u oefent nieuw gedrag. Het onderliggende idee is dat overtuigingen en gedrag (en niet de gebeurtenis zelf) verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van problemen en negatieve gevoelens.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een samenvoeging van twee behandelvormen, namelijk de gedragstherapie en cognitieve therapie. Het is een doelgerichte therapie die zich meer richt op het hier en nu dan op het verleden. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar CGT. Het is een evidence based (bewezen effectieve) behandeling en daarom vaak als eerste keus aanbevolen bij verschillende psychische stoornissen.

Kijk op https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/cognitieve-therapie voor meer informatie.

Andere vormen van therapie:


Voor wie is CGT behandeling?

Cognitieve Gedragstherapie is effectief gebleken voor verschillende psychische klachten, zoals stemmings- en angststoornissen. Wanneer u veel piekert over mogelijke risico’s en gevaren of vaak negatief (over uzelf) denkt, kan CGT helpend zijn. Het uitproberen van nieuw gedrag of het aangaan van gevreesde situaties (exposure) is veelal noodzakelijk om klachten te verminderen.

Meld u aan voor een afspraak of neem contact op

Maak een afspraak of neem contact op